ADR-grunnkurs

ADR-grunnkurs

ADR-grunnkurs

Gir de nødvendige kunnskaper om de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt innføring i lover og regler som gjelder på området. Kurset fører frem til kompetansebevis for ADR-grunnkurs. Vi gjennomfører også kurs i ADR-tank og Klasse 1

 

Kursets innhold

Forskriften om ADR Klassifisering Avsenders ansvar Merking Emballasje Dokumenter Transportørens oppgaver Førstehjelp, brannøvelse

Meld deg på kurs her.

Priser

ADR Stykkgods

Kurs Varighet Pris
ADR Klasse 1 1500,-
ADR klasse 7 1800,-
Grunnkurs ADR 4650,-
Andre varer Varighet Pris
Teoretisk Prøve Gebyr 600,-
Teoriundervisning 700,-

ADR Tank

Kurs Varighet Pris
ADR Tank Kombi 7650,-
Andre varer Varighet Pris
Teoretisk Prøve Gebyr 600,-
Teoriundervisning 700,-