Fagbrev

Fagbrev

Fagbrev

Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som Yrkessjåfør og som har lang arbeidserfaring innen yrket. Det stilles stadig større kompetansekrav til gods- og persontransport, og fagbrev åpner for flere jobbmuligheter innen transportbransjen

Dekker fagplan for VK1-transportfag, som er teoridel for fagbrev til: Yrkessjåfør, Terminalarbeider, Materialadministrasjon.

Har du lang yrkespraksis og er kvalifisert til å ta fagprøven som praksiskandidat, kan du velge dette studiet.


En praksiskandidat:
  • opparbeider minst fem års praksis
  • tar den skriftlige praksiskandidateksamen
  • går opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent

Meld deg på kurs her.