Løyvekurs for gods- og persontransport

Løyvekurs for gods- og persontransport

Løyvekurs for gods- og persontransport

Vi kan tilby kurs i samarbeid NKI.

Kurset er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretisk utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig yrkestransport av gods og person i og utenfor rute. Det er Samferdselsdepartementet som stiller kompetansekravene til deg som skal søke løyve. Det stilles krav til faglig kompetanse, økonomi og vandel

Det er Samferdselskontoret i fylket som utsteder løyve. For å få tildelt løyve må du kunne fremvise:

  • Vitnemål fra løyvekurs
  • Bankgaranti med bevis på økonomisk evne
  • Attest på god vandel (politiattest må vedlegges)
  • Dokumentasjon for godkjent teoriprøve til førerprøven klasse C1 eller D1
  • Bekreftelse fra kommunekasserer, skattefogd og konkursregister i Brønnøysund

Løyvekurs – Taxi Kurset dekker også kravene til Løyvekurs – Taxi under forutsetning av at søkeren dekker kravene til sertifikatene C1, eller D1

 

 

 

Meld din interesse på post@haugaland-as.no eller på telefon 52 70 87 90