Her kan du få svar på våre mest stilte spørsmål

Hva er trafikalt grunnkurs?

Før du starter med kjøreopplæring eller skal øvelseskjøre, må du ha obligatorisk trafikalt grunnkurs. Etter at du har fullført kurset får du bevis som gir rett til å øvelseskjøre.

Trenger jeg trafikalt grunnkurs?

Før du starter med kjøreopplæring eller skal øvelseskjøre, må du ha obligatorisk trafikalt grunnkurs. Etter at du har fullført kurset får du bevis som gir rett til å øvelseskjøre. Du må være fylt 15 år for å ta kurset. Har du fylt 25 år og skal ta førerkort for første gang? Da trenger du ikke obligatorisk trafikalt grunnkurs, men du trenger mørkekjøring og førstehjelp.

Hva gjennomgås på trafikalt grunnkurs?

Kursets innhold:

  • Trafikkopplæring
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvelses kjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Hvor mange timer er trafikalt grunnkurs?

Kursets varighet er på 17 timer, og det er krav om 100% oppmøte.

Når er mitt bevis gyldig? Hvor finner jeg beviset?

Beviset ditt er gyldig når du har fullført trafikalt grunnkurs. Husk at du må ha mørkekjøring på høsten for å få gyldig bevis. Ditt bevis ligger på Din Side hos Statens Vegvesen.

Når bør man begynne med kjøretimer?

Vi anbefaler alle å begynne å øvelseskjøre så snart man har trafikalt grunnkurs og har fylt 16 år. Dersom man begynner tidlig, blir man også bedre å kjøre. For å kunne kartlegge ditt utgangspunkt er det også anbefalt å ta en kjøretime hos oss, og dermed få tilbakemelding på hva man bør øve på. Her må gjerne foreldre eller ledsager bli med slik at de også får med seg tilbakemeldingene fra våre kjørelærere.

Hvor mange kjøretimer må man ha for å få lappen?

Det finnes ikke en fasit på hvor mange kjøretimer du bør ha. Her må man se på ditt utgangspunkt, og her er det individuelle forskjeller. Hvor fort du lærer både teoretisk og praktisk har også stor betydning. Som nevnt anbefaler vi deg å øvelseskjøre mye hjemme og holder øvelseskjøringen ved like.

Hvor mye koster det å ta lappen?

Her er det heller ikke to streker under svaret, og undervisningen er individuelt tilpasset. Prisen på førerkort vil derfor variere ut fra ditt utgangspunkt og ferdigheter. Det anbefales å øvelseskjøre en god del timer, og her vil tilgang til øvelseskjøring med ledsager hjemme også ha innvirkning. Å øvelseskjøre med ledsager hjemme utenom kjøretimene vil også ha mye innvirkning på hvor effektivt ditt løp vil gå.