Om Oss

Om Oss

 

positiv_cmyk

Transportkompetanse Haugesund AS inngikk i august 2014 en avtale om overtakelse av 100% av aksjene i Haugaland Transportskole AS. Selskapene har hatt delvis felles eierskap i flere år, og oppkjøpet av Haugaland Transportskole AS er en del av Transportkompetanse Haugesund AS sin strategi med en nasjonal satsning på førerkort. Transportkompetanse Haugesund AS er en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner for transportnæringen og billeverandører i Norge.

 

Logo_forus

Gjennom sitt felles eierskap av Transportkompetanse Haugesund AS så samarbeides det tett mellom Forus Storbilskole AS og Haugaland Transportskole AS. Spesielt med tanke på kjøretøy, så ligger forholdene til rette for bruk av selskapenes kjøretøy på begge sider av Boknafjorden. Forus Storbilskole tilbyr opplæring i alle de tunge kjøretøyklassene, og har kontorer i Bergelandsgate 37 i Stavanger, i tillegg til teorilokaler på Orstad i det nye Volvobygget i Møllevegen 4.

 

Tungbilskolen

Tungbilskolen AS i Drammen er en av de nyeste tilskuddene til Transportkompetanse Haugesund AS sin nasjonale satsning på førerkort. Sammen med Haugaland Transportskole AS, Forus Storbilskole AS og Transportkompetanse Haugesund AS sine egne lokasjoner er vi en betydelig nasjonal aktør når det gjelder førerkortopplæring og etterutdanning av yrkessjåfører. Tungbilskolen AS tilbyr opplæring i de tunge kjøretøyklassene i Buskerud og omegn.

 

NLF

Transportkompetanse Haugesund AS og Norges Lastebileier-forbund inngikk i juni 2014 en omfattende samarbeidsavtale som gjør Transportkompetanse Haugesund AS til hovedsamarbeidspartner innenfor alle områder som Transportkompetanse Haugesund AS leverer tjenester. Haugaland Transportskole AS leverer førerkortopplæring og andre tjenester i Nord-Rogaland og omegn til alle NLFs medlemmer.

 

 

AdmMit

AdmMit er et styringsverktøy for ledelsen i enhver bedrift med personell og materiell. Løsningen gir full oversikt i ett system der alle funksjoner er elektroniske. Dette gjør at en kan bruke tiden på det en skal og bør – kvalitetssikring og kundene dine.  Vi har i dag over 1000 aktive brukere på systemet. Ønsker du en demonstrasjon? Ta kontakt med Transportkompetanse Haugesund AS på 02242

 

 

volvo

Transportkompetanse Haugesund AS har siden oppstarten i 2007 vært Volvo Norge sin hovedsamarbeidspartner på leveranse av kurs og kompetanse, både internt og eksternt. Transportkompetanse Haugesund AS sine kurser ved nybilleveranse, fuel advice oppfølgning, og ikke minst det å tilby skreddersydde løsninger ut i fra den enkelte bedrifts behov, er nøkkelen til økt kundetilfredshet og kundelojalitet. Haugaland Transportskole AS bistår rundt dette.

 

Halaas

 

Halaas Trafikkskole i Kristiansund ble en del av samarbeidet med Transportkompetanse i mars 2015. Trafikkskolen drives av Trond Rasmussen og blir en viktig del satsningen opp i mot Nordmøreregionen.