Skolereglement

Undervisningen skal følge «lærerplan for kjøreskoler» fastsatt av vegdirektoratet. En kjøretime/undervisningstime er på 45 minutter. Timer avtalest direkte med skolen/kjørelærer. Dersom eleven ikke møter opp, faktures avtalte timer. Avbestilling må skje senest 1 døgn før avtalt tid. Dersom skolen må avlyse en avtalt time, skal skolen informer snarest, men skolen kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig. Utestående til skolen må være betalt før praktisk prøve.