Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs

Personer som skal øvelseskjøre både privat og på kjøreskole må ha fullført trafikalt grunnkurs før øvelseskjøringen kan starte*. For å ta kurset 
må du være minst 15 år.

Kurset er på 17 timer og består av:

  • 3 kvelder teori
  • førstehjelpskurs
  • mørkekjøringskurs

Når kurset er fullført, mottar du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Beviset og sammen med godkjent legitimasjon må alltid tas med når en tar kjøretimer på skole eller øvelseskjører privat.

* Innehaver av førerrett i klasse A1, A, B, M, S eller T på bakgrunn av obligatorisk opplæring eller bestått førerprøve er fritatt fra kurset. Innehaver av førerrett i klasse M, S og T skal likevel ha opplæring i mørket og førstehjelp ved erverv av førerrett i annen klasse.

Meld deg på trafikalt grunnkurs her.