Elise er trafikklærer i Haugaland Transportskole AS, regionens største trafikkskole. Sveibuen er opptatt av å gi elevene den opplæringen de trenger for å bli trygge sjåfører

”Jeg vil at mine elever skal være rustet til å møte trafikken på en trygg og ansvarlig måte, og at de skal være komfortable bak rattet,» Sier Elise. ”Jeg legger vekt på at elevene skal lære å tenke selv og ta gode beslutninger i trafikken,” fortsetter hun. ”Slik at de er i stand til å håndtere uforutsette situasjoner på en trygg måte.”

”Jeg er glad i å jobbe med mennesker og jeg synes det er givende å se elevene mine utvikle seg som sjåfører.”

Haugaland Transportskole er regionens største trafikkskole, og tilbyr opplæring i de aller fleste førerkortklasser.

Elise underviser i klasse B og BAutomat (personbiler), og kan tilby elever oppmøte i Sveio sentrum etter avtale.

Videre oppfordrer Elise elever som ønsker å ta førerkort til sommeren til å starte opplæringen nå: ”Det tar ofte mer tid enn man forventer å få førerkort,” sier Elise. ”Det er viktig å ha god tid til å øve på alle situasjoner man kan møte i trafikken, og en må være forberedt på at det kan ta noen måneder.”

For foreldre og foresatte som ønsker å komme i gang med trygg øvingskjøring, arrangerer vi jevnlig gratis ledsagerkurs ledet av våre dyktige trafikklærere.

Hvis du ønsker å ta førerkort hos Elise, eller du vil vite mer om vårt tilbud, kan du kontakte Haugaland Transportskole AS.

Her kan du besøke vår kursvelger.

Elise digital