Priser

ADR (ADR) Kursliste
Grunnkurs kr 4150,-
Klasse 1 kr 1800,-
Klasse 7 kr 1800,-
Tank kr 3000,-
Klasse A (Motorsykkel A) Kursliste
4.2 Tilstrekkelig øving (45 min) kr 850,-
Baneleie kjøregård kr 550,-
Førerprøve (90 min) kr 2200,-
Grunnkurs (135 min) kr 1500,-
Kjøretime (45 min) kr 850,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl gebyr (180 min) kr 5750,-
Sikkerhetskurs på veg (360 min) kr 6200,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 850,-
Utvidelse fra A2 til A (315 min) kr 4800,-
Klasse A1 (Motorsykkel A1) Kursliste
4.2 Tilstrekkelig øving (45 min) kr 850,-
Baneleie kjøregård kr 550,-
Førerprøve (90 min) kr 2100,-
Grunnkurs (135 min) kr 1500,-
Kjøretime (45 min) kr 850,-
Kjøretime 60 minutter (60 min) kr 1133,-
Sikkerhetskurs i trafikk (180 min) kr 3300,-
Sikkerhetskurs på veg (225 min) kr 4200,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 850,-
Klasse A2 (Motorsykkel A2) Kursliste
4.2 Tilstrekkelig øving (45 min) kr 850,-
Baneleie kjøregård kr 550,-
Førerprøve (90 min) kr 2200,-
Grunnkurs (135 min) kr 1500,-
Kjøretime (45 min) kr 850,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl gebyr (180 min) kr 5750,-
Sikkerhetskurs på veg (225 min) kr 4250,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 850,-
Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve (90 min) kr 1700,-
Klasse AM146 (Moped) Kursliste
Grunnkurs moped (180 min) kr 890,-
Kjøretime (45 min) kr 500,-
Pakkepris moped kr 8890,-
Klasse B (Personbil) Kursliste
4.1.1 Bilkjøringens risiko kr 1200,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3800,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø kr 3040,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering kr 1200,-
Baneleie kr 1300,-
Førerprøve (80 min) kr 2300,-
Kjøretime (45 min) kr 710,-
Kjøretime 60 min (60 min) kr 947,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 710,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 710,-
Sikkerhetskurs på øvingsbane m/baneleie 1300,- (270 min) kr 5700,-
TABS GO Undervisning kr 200,-
Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 700,-
Lastsikringskurs (180 min) kr 1200,-
Sikkerhetskurs på veg (135 min) kr 1950,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 700,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 700,-
Klasse BAut (Personbil (automat)) Kursliste
4.1.1 Bilkjøringens risiko kr 1200,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3800,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min) kr 3040,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering kr 1200,-
Baneleie kr 1240,-
Førerprøve (80 min) kr 2300,-
Kjøretime (45 min) kr 675,-
Kjøretime 60 min (60 min) kr 947,-
Teoriundervisning (45 min) kr 710,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 710,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 710,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste
Førerprøve (80 min) kr 2300,-
Kjøretime (45 min) kr 700,-
Lastsikringskurs (180 min) kr 1200,-
Sikkerhetskurs på veg (135 min) kr 2100,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 700,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 650,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste
Arbeidsbok kr 528,-
Førerprøve (80 min) kr 3600,-
Grunnkurs (180 min) kr 1600,-
Kjøretime (45 min) kr 1400,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 4000,-
Sikkerhetskurs på veg (270 min) kr 8400,-
Teorikurs (900 min) kr 5600,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1400,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 4000,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste
Førerprøve (80 min) kr 3100,-
Grunnkurs (180 min) kr 1600,-
Kjøretime (45 min) kr 1200,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 4000,-
Sikkerhetskurs på veg (180 min) kr 4800,-
Teorikurs (900 min) kr 5600,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1200,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 4000,-
Klasse C1E (Lastebil m/henger) Kursliste
Førerprøve (80 min) kr 3300,-
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Sikkerhetskurs på veg (180 min) kr 5200,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste
Førerprøve (80 min) kr 4000,-
Kjøretime (45 min) kr 1450,-
Sikkerhetskurs på veg (450 min) kr 14500,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1450,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1450,-
Klasse D (Buss) Kursliste
Førerprøve (80 min) kr 3600,-
Gebyr kr 680,-
Grunnkurs (180 min) kr 1600,-
Kjøretime (45 min) kr 1450,-
Lærebok kr 640,-
Sikkerhetskurs på veg (270 min) kr 8700,-
Teorikurs (900 min) kr 5600,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1450,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1450,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 4000,-
Klasse D1 (Minibuss) Kursliste
Førerprøve (80 min) kr 3100,-
Grunnkurs (180 min) kr 1600,-
Kjøretime (45 min) kr 1200,-
Sikkerhetskurs på veg (180 min) kr 4800,-
Teorikurs (900 min) kr 5600,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1200,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 4000,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Lastsikringskurs (180 min) kr 990,-
Sikkerhetskurs på veg (180 min) kr 5200,-
Klasse DE (Buss) Kursliste
Førerprøve (80 min) kr 3800,-
Kjøretime (45 min) kr 1450,-
Lastsikringskurs (180 min) kr 990,-
Klasse T (Traktor) Kursliste
Førerprøve (80 min) kr 1900,-
Kjøretime (45 min) kr 725,-
Lastsikringskurs (180 min) kr 990,-
Teoriundervisning (45 min) kr 650,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 725,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 725,-
Klasse T141 (Traktor T141 Utvidelse) Kursliste
Klasse 141/148 kr 2500,-
Klasse T148 (Traktor T148 Utvidelse) Kursliste
Klasse 141/148 kr 2500,-
Klasse TG (Trafikalt grunnkurs) Kursliste
Førstehjelp (for de over 25 år) kr 500,-
Trafikalt grunnkurs uten trafikant i mørke (450 min) kr 1400,-
Trafikant i Mørket kr 2000,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste
Teoritentamen YS prøver kr 600,-
Yrkesutdannelse Godstransport alle moduler kr 37500,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste
Teoritentamen YS prøver kr 600,-
Yrkesdirektivet Persontransport alle moduler kr 37500,-
Yrkeskompetanse utvidelse til persontransport 35T kr 18500,-