Klasse TG (Trafikalt grunnkurs)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kurs
  Trafikalt grunnkurs m/førstehjelp, uten trafikant i mørke (450 min) kr 1400,-
  Trafikant i Mørket (135 min) kr 2000,-
  Gratis ledsagerkurs (120 min) kr 0,-
  Førstehjelp (for de over 25 år) kr 500,-

Klasse B (Personbil)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime (45 min) kr 805,-
  Kjøretime 60 min (60 min) kr 1073,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 805,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 805,-
  4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 4025,-
  4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø kr 3220,-
  Førerprøve (80 min) kr 2700,-
 • Kurs
  Gratis ledsagerkurs (120 min) kr 0,-
  Kurs i forbikjøring kr 1850,-
  Sikkerhetskurs på øvingsbane m/baneleie 1400,- (270 min) kr 6550,-
  4.1.1 Bilkjøringens risiko kr 1500,-
  4.1.4 Refleksjon og oppsummering kr 1500,-
 • Annet
  Baneleie kr 1450,-
  TABS GO Undervisningsmateriell og filmer kr 200,-

Klasse BAut (Personbil automat)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Teoriundervisning (45 min) kr 710,-
  Kjøretime (45 min) kr 805,-
  Kjøretime 60 min (60 min) kr 1073,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 805,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 805,-
  4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 4025,-
  4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min) kr 3220,-
  Førerprøve (80 min) kr 2700,-
 • Kurs
  Kurs i forbikjøring kr 1850,-
  4.1.4 Refleksjon og oppsummering kr 1500,-
  4.1.1 Bilkjøringens risiko kr 1500,-
  Gratis ledsagerkurs (120 min) kr 0,-
  Sikkerhetskurs på øvingsbane m/baneleie 1400,- (180 min) kr 6550,-
 • Annet
  Baneleie kr 1450,-

Klasse BE (Personbil med tilhenger)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  kjøretime 60 min. (60 min) kr 1133,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 850,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 850,-
  Sikkerhetskurs på veg (135 min) kr 2550,-
  Førerprøve (80 min) kr 2700,-
  Kjøretime (45 min) kr 850,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs (90 min) kr 1300,-

Klasse B96 (Personbil med tilhenger)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime (45 min) kr 850,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 850,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 850,-
  Sikkerhetskurs på veg (135 min) kr 2550,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs (180 min) kr 1300,-

Klasse C (Lastebil)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1600,-
  Førerprøve (80 min) kr 4000,-
  Sikkerhetskurs på veg (270 min) kr 9600,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1600,-
  Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
  Kjøretime (45 min) kr 1600,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs (405 min) kr 4500,-
  Ulykkesberedskap (405 min) kr 4500,-
  Grunnkurs (180 min) kr 2000,-
  Nettbasert teorikurs (900 min) kr 3000,-
 • Annet
  Arbeidsbok kr 528,-
 • eLæring
  Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-

Klasse CE (Lastebil og henger)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Sikkerhetskurs på veg (450 min) kr 17000,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1700,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1700,-
  Kjøretime (45 min) kr 1700,-
  Teoriundervisning (45 min) kr 800,-
  Førerprøve (80 min) kr 4500,-
 • Kurs
  Nettbasert teorikurs (810 min) kr 3000,-
  Sikkerhetskurs på bane C og CE kr 16560,-
 • eLæring
  Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-

Klasse C1 (Lett lastebil)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1400,-
  Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
  Førerprøve (80 min) kr 3500,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1400,-
  Sikkerhetskurs på veg (180 min) kr 5600,-
  Kjøretime (45 min) kr 1400,-
 • Kurs
  Ulykkesberedskap (405 min) kr 4500,-
  Grunnkurs (180 min) kr 2000,-
  Lastsikringskurs (405 min) kr 4500,-
  Nettbasert teorikurs (900 min) kr 3000,-
 • eLæring
  Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-

Klasse C1E (Lett lastebil med henger)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1500,-
  Førerprøve (80 min) kr 3600,-
  Kjøretime (45 min) kr 1500,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1500,-
  Sikkerhetskurs på veg (180 min) kr 6000,-

Klasse D (Buss)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1500,-
  Teoriundervisning (45 min) kr 750,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1500,-
  Kjøretime (45 min) kr 1500,-
  Sikkerhetskurs på veg (270 min) kr 9000,-
  Førerprøve (80 min) kr 4000,-
 • Kurs
  Ulykkesberedskap (405 min) kr 4500,-
  Nettbasert teorikurs (900 min) kr 3000,-
  Grunnkurs (180 min) kr 2000,-
 • Annet
  Lærebok kr 640,-
  Gebyr kr 350,-
 • eLæring
  Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-

Klasse DE (Buss)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Trinnvurdering trinn 3 kr 1600,-
  Kjøretime (45 min) kr 1600,-
  Førerprøve (80 min) kr 4100,-
  Trinnvurdering trinn 2 kr 1600,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs (180 min) kr 1300,-

Klasse D1 (Minibuss )

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
  Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
  Kjøretime (45 min) kr 1300,-
  Sikkerhetskurs på veg (180 min) kr 5200,-
  Førerprøve (80 min) kr 3200,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
 • Kurs
  Nettbasert teorikurs (900 min) kr 5600,-
  Grunnkurs (180 min) kr 2000,-
  Ulykkesberedskap (405 min) kr 4500,-

Klasse D1E (Minibuss)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Førerprøve (80 min) kr 3300,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1400,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1400,-
  Sikkerhetskurs på veg (180 min) kr 5600,-
  Kjøretime (45 min) kr 1400,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs (180 min) kr 1300,-

YSK Godstransport (YSK Gods)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kurs
  Yrkesutdannelse Godstransport alle moduler kr 40000,-

YSK Persontransport (YSK Person)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kurs
  Yrkesdirektivet Persontransport alle moduler kr 40000,-
  Yrkeskompetanse utvidelse til persontransport 35T kr 18500,-
 • eLæring
  Teoritentamen YS prøver kr 600,-
  Teoritentamen digitalt læremiddel YSK kr 990,-

Klasse T (Traktor)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Teoriundervisning (45 min) kr 650,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 825,-
  Kjøretime (45 min) kr 825,-
  Førerprøve (80 min) kr 2400,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 825,-
 • Kurs
  Lastsikringskurs (180 min) kr 1300,-

Klasse T141 (Traktor T141 Utvidelse)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Oppsummering og egenerfaring (90 min) kr 1500,-
 • Kurs
  Klasse 141/148 kr 2500,-

Klasse T148 (Traktor T148 Utvidelse)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Oppsummering og egenerfaring (90 min) kr 1500,-
 • Kurs
  Klasse 141/148 kr 2500,-

Klasse A1 (Motorsykkel A1)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Førerprøve (90 min) kr 2500,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1000,-
  Kjøretime 60 minutter (60 min) kr 1333,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1000,-
  Sikkerhetskurs på veg (225 min) kr 5000,-
  Sikkerhetskurs i trafikk (180 min) kr 4000,-
  4.2 Tilstrekkelig øving (45 min) kr 900,-
  Kjøretime (45 min) kr 1000,-
 • Kurs
  Grunnkurs (135 min) kr 1650,-
 • Annet
  Baneleie kjøregård kr 600,-

Klasse A2 (Motorsykkel A2)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1000,-
  Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. gebyr, Utvidelse fra A1-A2 kr 6150,-
  Sikkerhetskurs på veg, utvidelse fra A1-A2 kr 5000,-
  4.2 Tilstrekkelig øving (45 min) kr 900,-
  Kjøretime (45 min) kr 1000,-
  Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl gebyr (180 min) kr 6150,-
  Sikkerhetskurs på veg (225 min) kr 5000,-
  Førerprøve (90 min) kr 2500,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1000,-
 • Kurs
  Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve (90 min) kr 2000,-
  Grunnkurs (135 min) kr 1650,-
 • Annet
  Baneleie kjøregård kr 600,-

Klasse A (Motorsykkel A)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Førerprøve (90 min) kr 2500,-
  Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1000,-
  Kjøretime (45 min) kr 1000,-
  Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1000,-
  Sikkerhetskurs på veg (360 min) kr 8000,-
  Utvidelse fra A2 til A (315 min) kr 7000,-
  Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl gebyr (180 min) kr 6150,-
 • Kurs
  Grunnkurs (135 min) kr 1650,-
 • Annet
  Baneleie kjøregård kr 600,-

Klasse AM146 (Moped)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime (45 min) kr 500,-
 • Kurs
  Grunnkurs moped (135 min) kr 890,-
 • Pakkepris moped

  Sikkerhetskurs på veg 1 stk
  Trinnvurdering trinn 3 1 stk
  Sikkerhetskurs i trafikk 1 stk
  Kjøretime 5 stk
  Trinnvurdering trinn 2 1 stk
  Kjøregård 3 stk
  Grunnkurs moped 1 stk
  Du betaler kr 8890,-

Moped 3- og 4-hjul (Moped 3- og 4-hjul)

Tilbake til toppen | Kursliste
 • Kjøretime
  Kjøretime kr 710,-
  Sikkerhetskurs på veg kr 2840,-
 • Kurs
  Sikkerhetskurs i trafikk kr 4320,-
  Grunnleggende kjøretøybehandling kr 2880,-
 • Mopedbil obligatorisk pakke

  Grunnleggende kjøretøybehandling 1 stk
  Sikkerhetskurs i trafikk 1 stk
  Sikkerhetskurs på veg 1 stk
  Du betaler kr 9600,-
 • Kurs
  Grunnkurs kr 4150,-
  Klasse 1 kr 1800,-
  Klasse 7 kr 1800,-
  Tank kr 3000,-

Annet (Kurs)

Tilbake til toppen | Kursliste

Ingen prisinformasjon for Annet er tilgjengelig for øyeblikket

YSK Etterutdanning godstransport (YSK Gods Etterut.)

Tilbake til toppen | Kursliste

Ingen prisinformasjon for YSK Etterutdanning godstransport er tilgjengelig for øyeblikket

YSK Etterutdanning persontransport (YSK Person Etterut.)

Tilbake til toppen | Kursliste

Ingen prisinformasjon for YSK Etterutdanning persontransport er tilgjengelig for øyeblikket

Ingen prisinformasjon for Kran er tilgjengelig for øyeblikket

Maskin (Maskin)

Tilbake til toppen | Kursliste

Ingen prisinformasjon for Maskin er tilgjengelig for øyeblikket

Truck (Truck)

Tilbake til toppen | Kursliste

Ingen prisinformasjon for Truck er tilgjengelig for øyeblikket

Kurs (uten elev.nr) (Kurs)

Tilbake til toppen | Kursliste

Ingen prisinformasjon for Kurs (uten elev.nr) er tilgjengelig for øyeblikket

Yrkessjåfør (Yrkessjåfør)

Tilbake til toppen | Kursliste

Ingen prisinformasjon for Yrkessjåfør er tilgjengelig for øyeblikket