Haugaland Transportskole har fått godkjent YSK tilleggsutdanning for Ukrainske sjåfører.
YSK tilleggsutdanningen gjelder for gods.
Utdanningen er over 8 dager, der 1 av disse er på bane i Kristiansand.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om kurset og priser.

Fra vegvesen.no:

Førerkort og yrkessjåførkompetanse fra Ukraina

Yrkessjåførkompetanse:

Norge anerkjenner yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina. Dette gjelder kun for deg som har ukrainsk yrkessjåførkompetanse og utfører, eller har utført, internasjonal godstransport eller persontransport på vei.

Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina (Lovdata Europalov)

Hvis du vil jobbe som yrkessjåfør i Norge, gjelder dette:

Du må søke Statens vegvesen om tillatelse til å gjennomføre tilleggsutdanning, avlegge teoriprøve og få utstedt kompetansebevis.

Du må ha et førerkort som har de førerkortklassene du trenger til kompetansebeviset. Førerkortet og førerkortklassene må være gyldige.

Er førerkortet ditt utstedt før 19. januar 2013, må du legge en helseattest ved søknaden. Helseattesten skal dokumentere at du oppfyller helsekravene for førerkortklassene du trenger. Du får helseattest hos en lege.

Se vedlegg 1, Helsekrav, i førerkortforskriften (Lovdata)

Har du mistet ditt ukrainske yrkessjåførbevis, kan vi likevel innvilge søknaden din. Det forutsetter at de ukrainske myndighetene kan bekrefte at du har et gyldig yrkessjåførbevis som er utstedt i tråd med nasjonal rett i Ukraina og ingen andre EØS-land har utstedt et yrkessjåførbevis med kode 95.01 til deg

Les mer om tilleggsutdanningen:

Du må ta opplæringen hos en godkjent opplæringsinstitusjon. Haugaland Transportskole tilbyr dette.

Opplæringen består av ulike temaer.

Godstransport – minst 55 timer

Du kan ta tilleggsutdanningen på andre språk enn norsk – vi bruker tolk ved behov.

Når du har gjennomført tilleggsutdanningen, må du ta en teoretisk prøve.

Prøven foregår på norsk, men du kan bruke tolk under prøven. Du må vise fram gyldig legitimasjon før du tar prøven og får kompetansebevis.

Når du har bestått prøven, får du utstedt et yrkessjåførbevis med koden «95.01 (max 06.03.2025)».

Yrkessjåførbeviset er gyldig inntil 6. mars 2025, men kun så lenge du er omfattet av reglene for midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina.

Du må vise en helseattest som bekrefter at du oppfyller helsekravene for de aktuelle førerkortklassene. Helseattesten må være gyldig lenger enn 5. mars 2025.