Lotte, Julie og Annhild er alle trafikklærere i Haugaland Transportskole AS, regionens
største trafikkskole. De ønsker alle å bidra til bedre trafikksikkerhet i nærmiljøet.

”Vårt mål er at elevene skal møte trafikken på en sikker og ansvarlig måte, og at de er trygge på sine egne evner bak rattet” Sier Julie.

”Elevene skal lære seg å ta gode beslutninger i trafikken,” fortsetter Lotte. ”Vi legger vekt på å lære dem å være bevisste på omgivelsene sine og ta ansvar for egne handlinger.”

”Og de skal føle seg komfortable bak rattet, slik at de er i stand til å håndtere uforutsette situasjoner på en trygg måte,” Legger Annhild til.

Haugaland Transportskole tilbyr opplæring i de aller fleste førerkortklasser. Lotte, Julie og Annhild tilbyr i dag opplæring i klasse B, BAutomat (personbiler), BE og B96, (bil med tilhenger). I tillegg har de også undervisning i Ølen på moped og mopedbil, og deler av opplæringen på Traktor.

Skolen kan tilby elever oppmøte i Sandeid, Ølen sentrum og Skjold etter avtale.

Da det ofte tar mer tid enn man forventer å få førerkort, oppfordrer Lotte, Julie og Annhild alle som ønsker å få dette til før sommeren å starte opplæringen så tidlig som mulig.

”Det er viktig å ha god tid til å øve på alle situasjoner man kan møte i trafikken, og en må være forberedt på at det kan ta noen måneder før man er klar for å ferdes i trafikken på egenhånd.”

For foreldre og foresatte som ønsker å komme i gang med trygg øvingskjøring, arrangerer vi jevnlig gratis ledsagerkurs ledet av våre dyktige trafikklærere.

Hvis du vil ta førerkort hos Lotte, Julie eller Annhild, eller du vil vite mer om vårt tilbud, kan du kontakte Haugaland Transportskole AS.

Her kan du besøke vår kursvelger.

ølen v1 v2