Da er Arne den rette trafikklæreren for deg. Arne er trafikklærer ved Haugaland
Transportskole AS, regionens største trafikkskole.

Arne ønsker å bidra til bedre trafikksikkerhet i regionen. Han er opptatt av å lære elevene hvordan de skal møte trafikken på en sikker og forsvarlig måte:

”Jeg legger stor vekt på at elevene skal føle seg trygge i trafikken. Min jobb er å gi dem de verktøyene de trenger for å kunne ta gode valg i trafikken, og å kunne håndtere utfordrende situasjoner på en sikker måte” sier Arne. ”Jeg ønsker å av å skape et godt og trygt læringsmiljø for elevene, jeg vil de skal lære å tenke selv i trafikken. De skal lære å bli bevisste på trafikkbildet og ta ansvar for sine egne handlinger” fortsetter han.

Haugaland Transportskole tilbyr opplæring i de aller fleste førerkortklasser. Arne underviser i klasse B, BAutomat (personbiler), BE og B96 (bil med tilhenger), og han kan tilby elever oppmøte i Kopervik, Vea og Åkra etter avtale.

”Ønsker du å ta førerkortet før sommeren, bør en starte allerede nå” oppfordrer Arne. ”Det tar ofte mer tid enn man tror før man er forberedt på å ferdes i trafikken på egenhånd, og det er viktig å ha god tid til å øve på alle situasjonene man kan komme bort i som sjåfør.”

For foreldre og foresatte som ønsker å komme i gang med trygg øvingskjøring, arrangerer vi jevnlig gratis ledsagerkurs ledet av våre dyktige trafikklærere.

Hvis du ønsker å ta førerkort hos Arne, eller du vil vite mer om vårt tilbud, kan du kontakte Haugaland Transportskole AS.

Her kan du besøke vår kursvelger.

Arne 1 v2