Vi på Haugaland Transportskole er opptatt av at din opplæring blir så god og effektiv som mulig. Samtidig er vi opptatt av at du som elev skal bli en god sjåfør i trafikken. Gjennom vårt opplæringstilbud ønsker vi å sikre oss at du føler deg trygg i trafikken og ikke minst at du forstår hvor viktig trafikksikkerhet er. Behovet for ekstra kjøretimer er individuelt, og utgangspunktet før man setter i gang er svært forskjellig.

Det er alltid gunstig for deg som elev at du har noen å øvelseskjøre sammen med utenom opplæringen hos oss. Vi ønsker gjerne tett samarbeid sammen med elev og de som skal øvelseskjøre sammen med eleven privat. Mange foresatte, foreldre og ledsagere som øvelseskjører med elevene utenom opplæringen hos oss er med på første kjøretime. Vi anbefaler også at alle følger med på tilbakemeldingene fra kjørelærer i TABS elev. På denne måten effektiviserer vi opplæringen, og eleven og ledsager vet hva som må øves på privat og frem til neste kjøretime.

Hva er TABS Elev?

Når du tar opplæring hos oss får du tilgang til TABS Elev. Dette er et verktøy hvor du får du full oversikt og kontroll over din opplæring hos oss. Her kan du bestille og betale kjøretimer og hente ut kontoutskrift. Gjennom TABS elev kan du også se når din neste kjøretime er. Din kjørelærer gir konkrete tilbakemeldinger og tips på TABS elev, slik at du vet hva du skal øve mer på og hva du kan forberede deg på til neste time. Du kan laste ned ditt opplæringskort fra TABS elev.