Haugaland Transportskole er godkjent for støtte fra Lånekassen. For deg betyr dette at du kan søke lån og stipend hvis du tar utdanning som bussjåfør eller lastebilsjåfør.

Vi har samlet en del informasjon nedenfor angående støtte fra Lånekassen. Vi oppfordrer deg å ta kontakt med Lånekassen dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til støtten og din utdanningssituasjon.

 • Om du bare skal ta grunnutdanning YSK på 140 timer kan du få basislån for 5 uker.
 • Du har mulighet til å få lån og stipend for en ekstra uke dersom du grunnutdanning og førerkort. Det vil si at dersom du både tar grunnutdanning YSK 140 timer og førerkort klasse C/CE/D, kan du få basislån for seks uker.
 • Det er viktig å nevne at du bare kan få støtte til førerkort dersom du tar den i forbindelse med grunnutdanning YSK. Du må ta førerkort innen 12 måneder etter at grunnkurset starter.
 • Når får du utbetalt støtte? Pengene får du når du starter på grunnutdanning 140 timer. Disse blir utbetalt når vi har bekreftet at du har startet, og dette gjelder også om du tar førerkort i forbindelse med grunnutdanningen.
 • Du kan også få det som heter skolepengelån til å dekke utgifter knyttet til kurset.
 • Når kan du søke stipend og lån? Du må ha fått plass hos oss før du søker om stipend og lån. Du må søke etter at du har fullført kurset, med unntak hvis kurset starter før 1. november og avsluttes etter 15. november. Da må du søke før 15.november. Starter kurset ditt før 1. mars og avsluttes etter 15. mars, må du søke før 15. mars.

Pr mars 2021 kan du få inntil kr 15 721 i basislån og inntil kr 107 364 i skolepengelån.

Du kan søke lån og stipend for disse klassene

Vis alle

 • Haugesund. Husk varme klær og vernesko, hvis du har

  Lastsikringskurs

  26. juni 2024 4500 kr 7 ledige plasser Bestill
 • Kvitsøygt 1, Haugesund.

  Ulykkesberedskap

  27. juni 2024 4700 kr 8 ledige plasser Bestill
 • Haugaland Transportskole AS, Kvitsøygt.1(Ta med egne arbeidshansker)

  Lastsikringskurs

  10. juli 2024 1400 kr 1 ledige plasser Bestill
 • Haugaland transportskole AS, Kvitsøygt.1, Haugesund

  Grunnkurs

  15. juli 2024 2000 kr 13 ledige plasser Bestill
 • Kontoret Ølen, Sjoargata 65, Ølen

  Lastsikringskurs

  1. august 2024 1400 kr 10 ledige plasser Bestill
 • Haugaland Transportskole AS, Kvitsøygt.1(Ta med egne arbeidshansker)

  Lastsikringskurs

  2. august 2024 1400 kr 10 ledige plasser Bestill
 • Haugaland transportskole AS, Kvitsøygt.1, Haugesund

  Grunnkurs

  12. august 2024 2000 kr 14 ledige plasser Bestill
 • Haugesund. Husk varme klær og vernesko, hvis du har

  Lastsikringskurs

  20. august 2024 4500 kr 7 ledige plasser Bestill