Haugaland Transportskole er godkjent for støtte fra Lånekassen. For deg betyr dette at du kan søke lån og stipend hvis du tar utdanning som bussjåfør eller lastebilsjåfør.

Vi har samlet en del informasjon nedenfor angående støtte fra Lånekassen. Vi oppfordrer deg å ta kontakt med Lånekassen dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til støtten og din utdanningssituasjon.

 • Om du bare skal ta grunnutdanning YSK på 140 timer kan du få basislån for 5 uker.
 • Du har mulighet til å få lån og stipend for en ekstra uke dersom du grunnutdanning og førerkort. Det vil si at dersom du både tar grunnutdanning YSK 140 timer og førerkort klasse C/CE/D, kan du få basislån for seks uker.
 • Det er viktig å nevne at du bare kan få støtte til førerkort dersom du tar den i forbindelse med grunnutdanning YSK. Du må ta førerkort innen 12 måneder etter at grunnkurset starter.
 • Når får du utbetalt støtte? Pengene får du når du starter på grunnutdanning 140 timer. Disse blir utbetalt når vi har bekreftet at du har startet, og dette gjelder også om du tar førerkort i forbindelse med grunnutdanningen.
 • Du kan også få det som heter skolepengelån til å dekke utgifter knyttet til kurset.
 • Når kan du søke stipend og lån? Du må ha fått plass hos oss før du søker om stipend og lån. Du må søke etter at du har fullført kurset, med unntak hvis kurset starter før 1. november og avsluttes etter 15. november. Da må du søke før 15.november. Starter kurset ditt før 1. mars og avsluttes etter 15. mars, må du søke før 15. mars.

Pr mars 2021 kan du få inntil kr 15 721 i basislån og inntil kr 107 364 i skolepengelån.

Du kan søke lån og stipend for disse klassene

Vis alle

 • Kontoret Ølen, Sjoargata 65, Ølen

  Lastsikringskurs

  5. oktober 2023 1300 kr 5 ledige plasser Bestill
 • Haugaland transportskole AS, Kvitsøygt.1, Haugesund

  Grunnkurs

  16. oktober 2023 2000 kr 8 ledige plasser Bestill
 • Haugaland Transportskole AS, Kvitsøygt.1, Haugesund

  Grunnkurs

  23. oktober 2023 2000 kr 6 ledige plasser Bestill
 • Kvitsøygt 1, Haugesund.

  Ulykkesberedskap

  24. oktober 2023 4500 kr 3 ledige plasser Bestill
 • Haugaland Transportskole AS, Kvitsøygt.1, Haugesund

  Lastsikringskurs

  2. november 2023 1300 kr 5 ledige plasser Bestill
 • Haugaland Transportskole. (Ta med egne arbeidshansker)

  Lastsikringskurs

  3. november 2023 1300 kr 9 ledige plasser Bestill
 • Kontoret Ølen, Sjoargata 65, Ølen

  Lastsikringskurs

  9. november 2023 1300 kr 12 ledige plasser Bestill
 • Haugaland transportskole AS, Kvitsøygt.1, Haugesund

  Grunnkurs

  13. november 2023 2000 kr 16 ledige plasser Bestill